باسکول 10 تن

مشخصات باسکول 10 تن

به باسکول 4 متری نیسان کش معروف می باشد و برای توزین وزن ماشین نیسان به کار می رود. در نوع تمام فلز عموما تولید شده در صورت در خواست مشتری بتنی تولید می گردد. نصب آن بسیار سریع و راحت می باشد. قابل حمل و جابه جایی بوده و نیاز به اجرای فوندانسیون ندارد. هوشمندانه است که صفحه و پلتفرم این باسکول فلزی اجرا گردد. از این باسکول در محل هایی چون ضایعاتی ها، بازیافتی ها، تره بار و... استفاده می شود.


ابعاد باسکول: 5 / 2 * 4
تعداد لودسل: تمام فلز( 4 عدد لودسل(با توجه به نوع نیاز از ظرفیت 5 تن یا 2 تن استفاده می شود.))

نوع چاپگر

نوع نمایشگر

عکس های مربوط به باسکول 10 تن یا نیسان کش

باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
باسکول 10 تن نیسان کش
تماس با ما