باسکول 50 تن

مشخصات باسکول 50 تن

باسکول 50 تن به باسکول 8 متری نیز معروف می باشد و جزء باسکول های سنگین و جاده ای به شمار می آید. باسکول 50 تنی برای توزین وزن ماشین هایی چون کامیون جفت یا کامیون 10 چرخ مورد استفاده قرار می گیرد. این باسکول را می توان به صورت پلیس راهی (برجسته) و یا هم سطح (داخل گود) اجرا نمود. پلتفرم باسکول 50 تن با توجه به نیاز و درخواست کارفرما می تواند تمام فلزی، بتنی یا نیم بتنی نیم فلزی باشد. 

ابعاد باسکول 50 تن : 3 * 8
تعداد لودسل باسکول 50 تن :

  1. باسکول 50 تن پیش ساخته بتنی (4 عدد به ظرفیت 30 تن)
  2. باسکول 50 تن تمام فلز ( 4 عدد لودسل)
  3. باسکول 50 تنی نیم بتن نیم فلز اجرا در محل ( 4 عدد لودسل)

نوع چاپگر

نوع نمایشگر

عکس های مربوط به باسکول 50 تن بتنی

باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تنی بتنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی

عکس های مربوط به باسکول 50 تن نیمه بتن نیمه فلز

باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی

عکس های مربوط به باسکول 50 تن تمام فلز

باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
باسکول 50 تن 50 تنی
تماس با ما